0 / Giỏ hàng

TÍCH ĐIỂM THƯỞNG - HƯỞNG ĐẶC QUYỀN

Ngày:18/09/2019 lúc 15:21PM


THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH [TÍCH ĐIỂM THƯỞNG - HƯỞNG ĐẶC QUYỀN]

I. Điều kiện tham gia chương trình khách hàng thân thiết (sau đây viết tắt là “KHTT”) để Tích điểm thưởng - Hưởng đặc quyền từ Dazzleslim:
- Đối tượng tham gia chương trình: Tất cả khách hàng mua sản phẩm tại website Dazzleslim.
- Để tham gia chương trình, khách hàng sẽ đăng ký hoặc đăng nhập hội viên 
tại website Dazzleslim: https://dazzleslim.com.vn/account/login 

- Ngay khi hoàn tất đăng ký và trở thành KHTT, khách hàng sẽ được hưởng chính sách tích lũy điểm thưởng nhận ưu đãi.

II. Cách thức tính điểm:

- Khách hàng đăng ký được cộng 200 điểm.

- Khách hàng được cộng 50 điểm trên 1 lần đánh giá sản phẩm tại website Dazzleslim: https://dazzleslim.com.vn

- Trên mỗi đơn hàng, cứ 1000 đồng sẽ được quy đổi tương ứng với 1 điểm.

- Điểm được tích lũy theo số tiền thực tế khách hàng thanh toán, và được cộng dồn lũy kế theo mỗi hóa đơn.


III. Cách thức đổi điểm:

- Khách hàng tích lũy đủ 1000 điểm sẽ được tặng một (01) phiếu mua hàng điện tử (sau đây viết tắt là “PMHĐT”) có giá trị thanh toán là 99.000đ.

- Khách hàng tích lũy đủ 2000 điểm sẽ được tặng một (01) PMHĐT có giá trị thanh toán là 199.000đ.

- Khách hàng tích lũy đủ 3000 điểm sẽ được tặng một (01) PMHĐT có giá trị thanh toán là 299.000đ.

- PMHĐT có giá trị trong vòng 2 tuần (14 ngày) kể từ ngày khách hàng nhận được mã PMHĐT do Dazzleslim gửi đến.

- PMHĐT không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại tiền thừa và chỉ áp dụng thanh toán một (01) lần trên một (01) hóa đơn.


Chương trình áp dụng kể từ ngày 18/09/2019.

Dazzleslim VN
Tin cùng chuyên mục :
BÌNH LUẬN